Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi . Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do :
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo dostępu  do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej  w formie ustnej  i pisemnej, udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-19 11:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-20 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-20 09:11