Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO W Żyrardowie

§1
1.Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie jest jednostką budżetową , mającą siedzibę w Żyrardowie.
2.Miejski Zespół Urbanistyczny  działa w zakresie gospodarki przestrzennej oraz  budownictwa i architektury.
§2
1.Siedzibą Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie jest miasto Żyrardów , a terenem działania obszar miasta Żyrardowa.
2.W przypadku zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Żyrardów a innymi gminami, obszar działania Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie obejmuje te Gminy.
3.Do zakresu działania  Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie należą sprawy wynikające z zadań własnych gminy, określonych Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności opracowywanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; projektów decyzji o warunkach zabudowy; projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

§3
Miejskim Zespołem Urbanistycznym w Żyrardowie kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności i reprezentuje go na zewnątrz.

§4
Szczegółową organizację i zakres działania Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

§5
1.Miejski Zespół Urbanistyczny jest zakładem pracy zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę.
2.Dyrektora Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Żyrardowa.
3.Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie może zawierać Umowy na wykonanie prac projektowych z zakresu planowania i zagospodarowaniu przestrzennego oraz budownictwa i architektury.

§6
W sprawach nie uregulowanych Statutem , mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące. 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-07-29 09:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-29 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-29 09:36:12