Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Uchwała Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2007r.

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:§ 1
Nadaje się Miejskiemu Zespołowi Urbanistycznemu w Żyrardowie statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XII/58/95 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 16 marca 1995r. oraz Uchwała Nr XVII/106/95  Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 16 listopada 1995r.
w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie i nadania statutu w zakresie statutu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-07-29 09:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-29 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-29 09:36:12